ОБЩИ УСЛОВИЯ

www.butaren.com е сайт, който извършва електронна търговия на Натура Форта ЕООД

Натура Форта ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София, ул. Едисон №33А, ЕИК: 203103420, ДДС Номер: BG203103420Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Натура Форта ЕООД, вие приемате без ограничения и безусловно тези Условия за ползване.

Собственост над Съдържанието

Съдържанието на уебсайта – текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Натура Форта ЕООД, е изрично забранено.

Използване на уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание без изричното писмено разрешение на Натура Форта ЕООД. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

За да купува стоки от www.butaren.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите потребители Натура Форта ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика

Съобразно Закона за защита на личните данни Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Натура Форта ЕООД при ползване от него на сайта www.butaren.com, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Натура Форта ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Натура Форта ЕООД. Натура Форта ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на butaren.com, след като извърши процеса на регистрация. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Натура Форта ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя. Натура Форта ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

Указаните цени са с включен ДДС и в български лева. Натура Форта ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването, Натура Форта ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Потребителят избира доставката на поръчаните стоки да бъде осъществена с куриер. Доставката с куриер става в рамките на 3 работни дни. Цената на доставка е по цени на куриерската фирма и не е включена в обявената цена. Натура Форта ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Натура Форта ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
Потребителят гарантира, че въведените от него адрес и телефон са верни. Ако въведеният телефонен номер не е актуален и Натура Форта ЕООД не може да се свърже с Потребителя, Натура Форта ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчката.