Статии | Butaren
Може да закупите от всяка аптека в страната
Open/Close Menu Натурален продукт
how-to-have-a-healthy-gut_737_373_c1

Храносмилателния тракт на бозайниците съдържа огромно количество и разнообразие от бактерии. Тази симбиоза води до много позитивни ефекти за организма – разграждане на храната, производство на витамини, детоксикация, защита от инфекции, регулиране на имунната система. Отдавна е известно, че формирането и поддържането на имунитета изхожда от наличието и вида на бактериите в червата. Някои от…

0408a2293faf36ad52407dd4fbf08a03_XL

Несъмнено, съвременният човек има проблем с дебелото си черво – независимо дали става въпрос органични заболявания или функционалн нарушения – да! имаме проблеми. Без съмнение нашето общество става все по-наясно с тази важна част от нашата анатомия и вероятно всички имаме история за разказване. Дебелото черво съдържа милиарди микроби, (които се наричат микробиом), общност от…

mlyako_kiselo_0[1]

“Пробиотиците може би са “съвсем безполезни” Храните, богати на добри бактерии, известни като пробиотици, може да се окажат “съвсем безполезни”, според последни проучвания. Група учени са анализирали подробно какво се случва, когато приемаме пробиотици. Резултатите показват, че пробиотиците имат много слаб или дори никакъв ефект за човешкия организъм. Екипът от учени от научния институт Уейзман…

fx1

Акценти • Концентрацията на β-хидроксибутират в черния дроб е ниска при наличие на човешката алкохолен хепатит .Намаляването на β-хидроксибутират при мишки влошава чернодробното увреждане след алкохол. • β-хидроксибутират добавките намаляват предизвиканото от алкохола чернодробно увреждане при див тип, но неи при Hcar2 дефицитни мишки. • β-хидроксибутират добавките повишават нивата на IL-10 и повишават фенотипа на…

attract-healthy-relationships

Бутират е мастна киселина, която основно се образува при микробна ферментация от хранителни фибри в дебелото черво. В последното десетилетие са установени разнообразни позитивни ефекти на бутирата по отношение на червата, а и изън тях. Механизмите на действие на бутирата са различни и много от тях включват епигенетична регулация на генна експресия, посредством подтискане на…

health1

Neuropilin е трансмембранен рецептор на съдовият ендотелен растеж (VEGF) и участва в нормални ендотелни клетки. Той не е регулиран в туморните клетки. Neuropilin-1 (NRP-1) е известно, че увеличава миграцията на туморните клетки и се представя в дебелочревният рак като отговор на VEGF връзката. Профилът на neuropilin-ите, заедно с ко-рецепторите и известните лиганди се представя в…

Dates

Бутиратът е С4-мастна киселина, която се образува в дебелото черво от ферментативното разграждане на хранителни фибри и се предполага, че подтиска образуването на колоректален рак. Бутиратът има различни и вероятно парадоксални ефекти върху клетъчната пролиферация, апоптоза и диференциация, които могат да са, както про-неопластични, така и анти-неопластични. Те зависят от фактори като степен на въздействие,…

hillvital_gyogynoveny

Изследват се молекулярните механизми, чрез които бутиратът увеличава чувствителността на клетките към цисплатина. В комбинация, цисплатината подтиска HeLa клетките в преход G1/S- и ранна S-фаза, което е придружено с намаляване на хистон H4 ацетилация. В началото бутиратът налява тези ефекти посредством повишаване на хистон H4 ацетилация в еухроматинната област на клетките, което им позволява да…

happy-girl-field

Бутиратът е късоверижна мастна киселина образувана от бактериална ферментация в дебелото черво и има способността да потиска клетъчния растеж и диференциация на туморни клетки от дебелочревен рак, посредством потискане на хистон деацетилазата. Откакто за бутиратът е известно, че има влияние върху клетъчните метаболитни пътища, се явява хипотезата, че може да бъде използвани неговите антипролиферативни възможности….

ShinyHappyPeople-646x363

Развитието на чревната екосистема е от решаващо значение за функционирането на гастроинтестиналният тракт и здравето на човека. Чревната екосистема включва епитела на червата, имунни клетки, чревни неврони, чревна микрофлора и хранителни вещества. Координацията между всички тези компоненти е обект на интензивни проучвания, които имат за цел създавенето на нови стратегии за решаването на проблемите на…