Увеличаване на цитотоксичния ефект на цисплатина от прилагането на натриев бутират чрез подтискане на предизвиканият от нея пълен клетъчен арест. | Butaren
Може да закупите от всяка аптека в страната
Open/Close Menu Натурален продукт
hillvital_gyogynoveny

Изследват се молекулярните механизми, чрез които бутиратът увеличава чувствителността на клетките към цисплатина. В комбинация, цисплатината подтиска HeLa клетките в преход G1/S- и ранна S-фаза, което е придружено с намаляване на хистон H4 ацетилация. В началото бутиратът налява тези ефекти посредством повишаване на хистон H4 ацетилация в еухроматинната област на клетките, което им позволява да преминат в S-фаза с нарушена ДНК. Това повишава клетъчната смърт като цитотоксичен ефект на цисплатината. По-късно, обаче бутиратът сам по себе си води до подтискане на G1-фазата и синергичният ефект намалява. Тези находки показват ограниченията в комбинираното приложение на цисплатина и бутират при лечение на тумори. Бутиратът може да повиши цитотоксичният ефект на цисплатината само ако се прилагат заедно или скоро след нея, но периодът за синергично взаимодействие се изчерпва в първите няколко часа след това.

Към пълната версия на статията:
http://www.biomedcentral.com/1471-2199/11/49